ЗЕФИР - ЦТ ЕООД | металообработване

BG | DE | EN

 “ЗЕФИР –ЦТ” ЕООД 

СОФИЯ 1407, Ул. Сребърна № 48
Тел / Факс: +359 2 8684873; +359 2 8684181
Моб. + 359 887 388 809
Еmail: zefir@abv.bg